Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Chuyên mục học tiếng Nga hàng ngày với gia sư tiếng Nga giỏi

Giống của danh từ

Trong tiếng Nga, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, mỗi một danh từ có một giống. Có 3 giống trong tiếng Nga : giống đực, giống cái và giống trung. Các bạn chỉ cần học nguyên tắc là có thể xác định giống của danh từ trong hầu hết các trường hợp.

Khi nhìn vào một danh từ dạng nguyên (dạng danh từ dùng để làm chủ ngữ), hãy để ý ký tự cuối cùng
• Nếu đó là một phụ âm, hoặc “й”, danh từ đó là giống đực
• Nếu đó là “а” hoặc “я”, danh từ đó là giống cái
• Nếu đó là “o” hoặc “e” thì danh từ đó là giống trung
• Nếu có dấu hiệu “ь”, danh từ đó có thể là giống cái hoặc giống đực


Có một số trường hợp ngoại lệ như là
Папа – ba, bố - giống đực
Дядя –chú – giống đực
Дедушка – ông – giống đực
Мужчина – người (đàn ông) – giống đực
Кофе –cà phê – giống đực

Giới từ và liên từ

Một số liên từ phổ biến trong tiếng Nga

и - và
а - nhưng
но - nhưng
или – hoặc


một số giới từ thường dùng

с – với
у – gần, bên cạnh (dùng trong cấu trúc “có”)
в, во – trong ( + cách giới từ), đến (+ đối cách)
на - ở trên, tại (+ cách giới từ), đến (+ đối cách)
о, об – khoảng, về
к – (hướng) tới
за – cho (+đối cách), đằng sau (+ cách dụng cụ)
из – ra khỏi, từ
от – từ
по – về phía trước, dọc theo

Чей? (Của ai?)

Từ "Чей?" trong tiếng Nga có 4 dạng :
ей? (giống đực, số ít),
чья? (giống cái, số ít),
чьё? (giống trung, số ít),
чьи? (số nhiều cho tất cả các giống)“ещё” và “уже”

ещё tương đương với chữ "vẫn" trong tiếng Việt (vẫn còn, vẫn đang)

— У тебя есть машина? (Bạn đã có xe hơi chưa?)
— Ещё нет. (Vẫn chưa)


— Он работает? (anh ta đi làm việc chưa?)
— Нет, он ещё студент. (anh ta vẫn là sinh viên.)

— Ольга отдыхает? (Olga đã nghỉ ngơi chưa?)
— Нет, она ещё работает. (chưa, cô ấy vẫn đang làm việc.)

уже có nghĩa là "đã" hoặc "rồi"

— У тебя есть машина? (bạn có xe hơi chưa?)
— Да, уже есть. (rồi, tôi đã có một cái.)

— Он студент? (anh ta là sinh viên à?)
— Нет, он уже работает. (không, anh ta đã đi làm rồi.)

— Ольга отдыхает? (Olga đã nghỉ ngơi chưa?)
— Да, она уже отдыхает. (rồi, cô ấy đã đi nghỉ.)Để trả lời cho câu hỏi của ai, chúng ta sử dụng các tính từ sỡ hữu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Scroll to top