Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Lớp cần gia sư tiếng Nga dạy giao tiếp ở Trương Định cho học viên chưa biết gì học để đi làm việc bên Nga

Tiếng Nga giao tiếp cơ bản từ đầu, học kín tuần (thời gian linh hoạt) 140k/buổi, địa chỉ: Trương Định. Gia đình liên hệ tìm gia sư cho cháu để bạn học viên học giao tiếp cấp tốc trong một thời gian để sang Nga làm việc. Cần một bạn dạy cấp tốc và chắc chắn đúng lịch để ngày mai gia đình báo học sinh từ quê lên học không lại nhỡ lịch của bạn học sinh. (Gia đình liên hệ là chú của em học sinh).

Danh sách các gia sư đăng ký dạy tiếng Nga chất lượng.

Nguyễn Thanh Huyền khoa Nga năm tư đại học Hà Nội đã tứng gia sư

Phạm Vân Phạm Thị Vân / sv năm 3 khoa Nga /đh ngoại ngữ quốc gia / khu vực dạy Dịch Vọng .Cầu Giấy ,Cầu Diễn ,Mĩ Đình .

Hien Nguyen Nguyễn Thu Hiền/ Khoa nga/ Sinh viên năm 3 Gia sư tiếng nga giao tiếp / sđt:  Hà Nội/ Khu vực có thể dạy Hà đông, Trương định.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Scroll to top